Translate

fredag 15. mai 2015

Informasjon om Bergebyløpet N70 2016

kopiert fra Bergebyløpets Venner på facebook

7. mai 2015

Informasjon om Bergebyløpet N70 2016

møte torsdag 7. mai. 

Til stede på møtet var Jon Børge Stina, Roger Persson, Krister Høøk, Jan Øystein Dervo og Mikal Lanes. 

Jan Øystein 
Dervo ble valgt som leder for Bergebyløpet 2016, og Mikal Lanes som sekretær ved akklamasjon.

Vi planlegger å arrangere Bergebyløpet i uke 5.

Løpet vil ha samme klasseinndeling som i 2015, dvs tre klasser og omtrent samme lengde som i år. Klassene blir 650, 350 og 150. 

Det blir kun små endringer på løypa sett i forhold til årets løypetrase.

Dette er ment som første foreløpige info ut til hundekjørermiljøet. Det er selvsagt uendelig mange brikker som sakte men sikkert må settes på plass i tida framover. 

Mer info kommer fortløpende, så stay tuned:-) 

mvh 

oss i Bergebyløpet.

Ingen kommentarer: