Translate

mandag 15. september 2014

Bergebyløpet 70 grader Nord - Bergebyløpet N70


"Bergebyløpets lengste distanse er på ca 65 mil - blant de lengste sledehundeløpene i verden og som verdens eneste fastlandshundeløp aldri sør for den 70. breddegrad"


Informasjon om Bergebyløpet N70 år 2015

finner en på

VARANGER TREKKHUNDSKLUBB sin nye hjemmeside. 

Klikk på nedenstående link så kommer du til Varanger Trekkkhundsklubb sin nye hjemmeside med info om Bergebyløpet 2015.

 

http://www.varangertrekkhundklubb.com


Bergebyløpets Venner og Svenner vil som vanlig følge løpet.


Nedenstående er kopiert fra Varanger Trekkhundsklubb:Bergebyløpet N70 år 2015

Bergebyløpet N70, 2015 arrangeres i tidsrommet tirsdag 3. februar til søndag 8. februar.

Klasser:
14-spann (Bergebyløpet 650): Ca 60 – 65 mil. 3 +5 timer obligatorisk pause. Tidsutligning på 3 timers-hvilen. Start fra Nyborgmoen mellom kl. 20.00 - 21.00 tirsdag 3. feb. Biler må være parkert og kjørere må ha gjort klart alt av papirarbeid og fått sine startnummer før klokken 20.00.

8-spann (Bergebyløpet 350): Ca 30 – 35 mil. 2 + 3 timer obligatorisk pause. Tidsutligning på 2 timers-hvilen. Start i Vadsø mellom kl. 09.00 - 10.00 torsdag 5. feb. Biler må være parkert og kjørere må ha gjort klart alt av papirarbeid og fått sine startnummer før klokken 09.00.  Sjekkpunktet i Vadsø er åpent fra kl. 18.00 onsdag 5. februar.

8-spann (Bergebyløpet 150): 2 x 7,5 mil. Første start fra Vadsø torsdag 5. feb kl. 09.00 – 10.00. Andre start fra Nyborgmoen lørdag 7. feb kl. 09.00 – 10.00. Kjører fra 16 år + Ungdomsklasse 15-18 år (må være fylt 15 år i løpet av 2015). Foresatte/ansvarlige må være tilstede for disse.

Rekrutt 15: Ca 15 km, inntil 3 hunder. Kjører fra 12 år. Start fra Nyborgmoen lørdag 7. februar kl. 10.00. Foresatte må være tilstede.
Sjekkpunkter Bergebyløpet 650:
 • Masjok (Obligatorisk pause 3 timer pluss utligning) – ubemannet sjekkpunkt
 • Nyborg 1 – bemannet sjekkpunkt
 • Bergeby 1 – ubemannet sjekkpunkt
 • Vadsø 1– bemannet sjekkpunkt
 • Vadsø 2 – bemannet sjekkpunkt
 • Bergeby 2 – ubemannet sjekkpunkt
 • Nyborg 2 (obligatorisk pause 5 timer) – bemannet sjekkpunkt
 • Masjok 2 – ubemannet sjekkpunkt
Sjekkpunkter Bergebyløpet 350:
 • Vadsø 1 (Obligatorisk pause 2 timer pluss utligning) – bemannet sjekkpunkt
 • Bergeby – ubemannet sjekkpunkt
 • Nyborg (Obligatorisk pause 3 timer) - bemannet sjekkpunkt
 • Masjok – ubemannet sjekkpunkt
Det er tilgang på vann og halm på alle sjekkpunktene.

"Bergebyløpets filosofi:
Bergebyløpet N70 er et forberedelses-løp til Finnmarksløpet, og et likeverdig og fullgodt sportslig alternativ til de som ikke tar seg tid og råd til å dra til Femundløpet. Selv med økte pengepremier, økt prestisje og et idrettslig spisset fokus skal Bergebyløpet fortsatt være et løp hvor trivselen og humøret står i høysetet, og fortsatt være et løp hvor både kjørere, frivillige, veterinærer og andre ønsker seg tilbake til.
I samråd med erfarne løpsveterinærer, og med bakgrunn i erfaringer fra veterinærteamene på de store langdistanseløpene i Norge har Bergebyløpet 2015 bestemt at obligatorisk hviletidspott for Bergebyløpet 650 skal være 30 timer, og obligatorisk hviletidspott for Bergebyløpet 350 skal være 15 timer. Med dette ønsker Bergebyløpet å gi både hunder og kjørere et best mulig grunnlag til å delta på Finnmarksløpet. Dette innebærer at arrangøren ønsker flest mulig friske hunder til mål, og at færrest mulig skal bryte."

Kjørermøte:
14-spann (Bergebyløpet 650): Tirsdag 3. februar kl. 16.00 på militærbrakka på Nyborgmoen.

8-spann (Bergebyløpet 350) pluss rekruttklasse (Bergebyløpet 150): Onsdag 4. februar kl. 19.00 på Sirkkagården i Vadsø.

Hviletidsbestemmelser Bergebyløpet 650 og Bergebyløpet 350
Obligatorisk hviletid for Bergebyløpet 650 er 30 timer hvorav 8 timer er bundet opp til obligatorisk hvile på henholdsvis Masjok 1 (3 timer pluss utligning) og Nyborg 2 (5 timer). De resterende 22 timene skal tas ut valgfritt fritt fordelt på de ulike sjekkpunktene.

Obligatorisk hviletid for Bergebyløpet 350 er 15 timer hvorav 5 timer er bundet opp til obligatorisk hvile i henholdsvis Vadsø (2 timer pluss utligning) og Nyborg (3 timer). De resterende 10 timene skal tas ut valgfritt fritt fordelt på de ulike sjekkpunktene.

Hundene i Bergebyløpet 650 og Bergebyløpet 350 skal hvile på halm. Det er ikke tillatt å la hunder hvile på hundekasse/bil under pausene. Hunder skal hvile på forsvarlig nakkelinevire. Spannet skal være tilstrekkelig sikret foran lederhundene ved bruk av et velfungerende frontanker.

Obligatorisk veterinærsjekk Bergebyløpet 650
Det er to obligatoriske veterinærsjekker på Bergebyløpet 650. Den første obligatoriske veterinærsjekken skal tas på sjekkpunkt Vadsø 1 eller Vadsø 2 samt sjekkpunkt Nyborg 2. Alle hundene skal undersøkes på de to obligatoriske veterinærsjekkene. Kjører skal motta en skriftlig tilbakemelding fra veterinær om at hundene er sjekket før de kan kjøre videre fra disse sjekkpunktene. Kjører er selv ansvarlig for å påse at de obligatoriske veterinærsjekkene er foretatt.
Kjørere som ikke har gjennomført de to obligatoriske veterinærsjekkene, og fått en skriftlig tilbakemelding fra veterinær om at disse undersøkelsene faktisk er foretatt, diskvalifiseres fra løpet.

Veterinærer har til enhver tid fri tilgang til å kontrollere hunder på samtlige sjekkpunkt, og kan til enhver tid kunne foreta resjekk av hund.

Obligatorisk veterinærsjekk 350
Det er en obligatorisk veterinærsjekk på Bergebyløpet 350. Denne gjennomføres på sjekkpunkt Nyborg. Kjører skal motta en skriftlig tilbakemelding fra veterinær om at hundene er sjekket før de kan kjøre videre fra dette sjekkpunktet. Kjører er selv ansvarlig for å påse at den obligatoriske veterinærsjekken er foretatt. Kjørere som ikke har gjennomført den obligatoriske veterinærsjekken, og fått en skriftlig tilbakemelding fra veterinær om at denne undersøkelsen faktisk er foretatt, diskvalifiseres fra løpet.

Veterinærer har til enhver tid fri tilgang til å kontrollere hunder på samtlige sjekkpunkt, og kan til enhver tid kunne foreta resjekk av hund.

Regler bemannede sjekkpunkter
Kjører har tilgang til vann og halm, og har anledning til å ta i mot hjelp fra handlere (se eget punkt om handlertillatelser). Det er tilrettelagt for soving inne på brakke eller bygg. Ta med liggeunderlag/madrass/feltseng. Hundemat og foringsutstyr skal ikke tas inn på brakke eller bygg. Nyborg 1 og Nyborg 2, og Vadsø 1 og Vadsø 2 er bemannende sjekkpunkter.
Regler ubemannede sjekkpunkter
Kjører skal klare seg på egenhånd, og har ikke anledning til å ta i mot noen form for hjelp fra handlere. Kjører må derfor ta med i sleden all nødvendig utstyr som skal benyttes på ubemannede sjekkpunkter. Det vil bli tilgang til et lagstelt eller tilsvarende kun for kjørere på de ubemannede sjekkpunktene. Kjører er selv ansvarlig for å ha kontakt med spannet sitt, og er selv ansvarlig for at hundene til enhver tid oppholder seg på anvist hvileplass. Kjører skal hvile sammen med hundene på disse sjekkpunktene. Masjok 1, Masjok 2, Bergeby 1 og Bergeby 2 er ubemannende sjekkpunkter.

Handlertillatelser på bemannede sjekkpunkt
Handlere har lov til å hjelpe spannet inn til anvist plass på sjekkpunkt, og har lov til å hjelpe spannet ut fra sjekkpunkt. Handlere har anledning til å bære fram depotsekker og annet til anvist sperrelinje. I tillegg har inntil 2 handlere lov til å hjelpe kjører med alle sjekkpunktoppgavene inkludert stell av hund. Kjører er pliktig til å være tilstede, og selv delta i hundestellet på de bemannede sjekkpunktene.

Handlertillatelser på ubemannede sjekkpunkt
Handlere har ikke på noen som helst vis lov til å hjelpe kjører med sjekkpunktoppgavene, men kan kun på oppfordring fra arrangør hjelpe spann inn og ut fra sjekkpunktene.

Publikum
Publikum har ikke lov til å gå over sperrelinjene på sjekkpunktene, og kan heller ikke hjelpe kjører uten særskilt tillatelse fra arrangør.

Drop av hunder
Det er tillatelse å droppe hunder på samtlige sjekkpunkt. Handlere skal umiddelbart ta vare på hunder som droppes ut av løpet på bemannende sjekkpunkt. Handlere har ansvar for at hunder som tas ut av på ubemannede sjekkpunkt hentes så fort som mulig, og innen to timer etter at hunden er satt igjen. Hunder som blir satt igjen på ubemannede sjekkpunkt må sikres med vire eller kjetting, og legges på halm. Arrangør tilbyr langkjetting for hunder som må settes igjen på ubemannede sjekkpunkt. Kjører kan ikke forlate disse sjekkpunktene før hundene er forsvarlig sikret, og sikret forsvarlig stell.

Gjenbruk av halm
Kjørere i Bergebyløpet 650 skal ligge på samme plass og på samme halm. Dette for å unngå smittefare, gjenbruke halmen samt lette arbeidet for arrangør.

Rydding av bemannede sjekkpunkter:
Handlere har ansvar for at all halm skal rakes vekk på de bemannede sjekkpunktene. Arrangør legger ut tilgang på river og søppelposer til dette. Alt utstyr og søppel som tilhører teamene skal fjernes fra liggeplass/sjekkpunkt.

Spannstørrelse:
Bergebyløpet 650: Inntil 14 hunder ut fra start, og minimum 6 hunder til mål.
Bergebyløpet 350: Inntil 8 hunder ut fra start, og minimum 5 hunder til mål.
Bergebyløpet 150: Inntil 8 hunder ut fra start, og minimum 5 hunder til mål.  

Obligatorisk utstyr i sleden lang og kort løype:
• Kompass og kart over området. Kart fås utdelt gratis av løpsarrangør på kjørermøtet.
• Snøspade
• Ekstrem vintersovepose som tåler minimum -30C. Må veie minimum 2000 gram.
• Liggeunderlag
• Ekstremvindsekk. Må veie minimum 1200 gram.
• Vannkoker og fôrskåler
• ½ liter rødsprit
• Søppelsekk
• Ekstra vinterklær (inner- og ytterklær av lang type og vintersko)
• Førstehjelpsutstyr
• Hodelykt og batteri
• Øks eller storkniv
• 4 sokker pr hund (kan være på hundene)
• Fyrstikker
• Lysstav eller signalpenn (på kjører)
• Nødmat til kjører for 24 timer
• Reservefor til hunder: 0,5 kg pr hund og reservemat til kjører: Minimum 500 gram. Dette skal bringes med uåpnet til mål. Dersom reservefôr til hund og kjører blir brukt underveis, skal det re-suppleres på første bemannede sjekkpunkt. Nødfôr er ikke beregnet for hunder som blir igjensatt på sjekkpunkter.

NB! Obligatorisk utstyr skal til enhver tid befinne seg i sleden og er ment som et absolutt minimum. Ødelagt utstyr kan erstattes underveis. Kjører er for øvrig selv ansvarlig for å avgjøre hva som trenges av overlevelsesutstyr, og er selv ansvarlig for å avgjøre hva som trenges av ekstra utstyr og ekstra mat til de ubemannede sjekkpunktene.

NB! TD vil ved målgang kunne kontrollere at kjørere har gjennomført de obligatoriske veterinærsjekkene underveis, og at veterinærsjekken er skriftliggjort i henhold til løpsbestemmelsene. Er ikke disse veterinærsjekkene gjennomført, vil løperen bli vurdert diskvalifisert fra løpet.

Obligatorisk utstyr rekrutt:
• Snack til hundene
• Mat til kjører
• Sokker til eller på hundene
• Førstehjelpsutstyr
• Kart over løypa som fås på kjørermøtet

REGISTRERING

Vaksinasjonskort:
Alle hunder som skal delta på arrangementer i regi av NHF skal være vaksinert mot valpesyke, parvovirus og smittsom leverbetennelse (Hepatitt). Disse vaksinasjonene skal ikke være eldre enn 3 år på løpets første dag. Gyldig vaksinasjonskort skal medbringes, og forevises løpsarrangør for kontroll innen to timer før løpsstart

Chiplister:
Alle hunder som deltar skal være chipsmerket. Chipliste med navn på hund skal fylles ut og leveres sekretariatet innen to timer før løpsstart. Vaksinasjonskort med chipnummer skal medbringes i bil under løpet, og må vises frem dersom arrangør krever det.

Egenerklæring:
Skal fylles ut og leveres sekretariatet innen to timer før løpsstart.

Lisens:
Kjører må ha ordnet med gyldig startlisens, og forevises sekretariatet innen to timer før løpsstart. For info om lisensbetaling, se: http://www.sleddog.no/omforbundet/Sider/Lisenser.aspx

Startkontingent:
• Lang løype (Bergebyløpet 650): 3500,-.
• Kort løype (Bergebyløpet 350): 2500,-   
For begge disse to klassene er depositum på 500,- inkludert i startkontingenten. Depositumet skal innbetales ved påmelding, og refunderes ikke om løper melder avbud. Kjører blir ikke registrert før minimum depositumet blir innbetalt. Samlet beløp og/eller restbeløp må innbetales innen 31. desember.
• Rekrutt (Bergebyløpet 150): 500,-. Kan betales ved start. Påmelding fram til startdato, men arrangør ser helst at man melder seg på så tidlig som mulig, og helst innen 31. desember.
Bergebyløpet garanterer for følgende minimumspremiering:

Bergeby 650:
1. plass: 7000,- (eventuelt ny løps-slede)
2. plass: 5000,-
3. plass: 3000,-

Bergeby 350:
1. plass: 5000,- (eventuelt ny trenings-slede)
2. plass: 3500,-
3. plass: 2000,-

Bergeby 150:
1. plass: 2000,-
2. plass: 1500,-
3. plass: 500,-

ANDRE FORHOLD

Hundekjørertreff og frokostbankett /Premieutdeling:
Lørdag kveld blir det hundekjørertreff i brakka på Nyborgmoen. Tema er hundekjøring. Vi starter når første spann kommer i mål og det varer til siste spann er i mål. Vi satser på å holde badstuen varm. Har noen bidrag er det fint. Søndag mellom kl. 0900 til 1000 serveres gratis frokost til kjører og inntil 2 handlere på brakka på Nyborgmoen.  

Forholdet til øvrige regelverk:
Bergebyløpet er terminfestet, og forholder seg til gjeldende lover og reglement fastsatt av Norges hundekjørerforbund. Mer om dette her: http://www.sleddog.no/omforbundet/Sider/Lover.aspx
Kjører er selv ansvarlig for å ha lest og forstått reglementene.

Forholdet til antidoping:
Bergebyløpet forholder seg til IFSS antidopingregler for hund, og øvrige bestemmelser knyttet til forbudslister. Kjører er selv ansvarlig for at disse listene etterleves. Mer om antidoping her: http://www.sleddog.no/omforbundet/Sider/Antidoping.aspx

Mattilsynet
Mattilsynet har ansvaret for kontroll av levende dyr som føres inn til Norge, og det er viktig at dyr som reiser over landegrenser ikke fører med seg smittsomme sykdommer. Utenlandske deltakere, og øvrige deltakere som reiser gjennom andre land til Bergebyløpet er selv ansvarlig for at disse bestemmelsene og andre bestemmelser gitt Mattilsynets standarder etterleves og følges. Mer om dette her: http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/ Hvis Mattilsynet trenges å varsles under selve løpet, skal følgende tlf. nummer benyttes: 22 40 00 00.

Død hund:
Hvis en hund dør i sporet skal den fraktes til det første neste sjekkpunktet, eller til det sist passerte sjekkpunktet. Hunden skal fraktes i sleden og være tildekket ved ankomst til sjekkpunktet.

Begrensninger i antall kjørere
Hvis stor påmelding kan det bli aktuelt å sette tak på antall deltakere. Arrangøren vil eventuelt komme med særskilt informasjon om dette.

Endringer
Arrangøren tar forbehold om eventuelle endringer i programmet.

Kontaktpersoner Bergebyløpet 2015:
Mikal Lanes, tlf. 977 77 507, mail: mikal.lanes@ffk.no
Jon Børge Stina, tlf 958 91 732.