Translate

fredag 6. oktober 2017

Regler for BL N70 2018 Oppdatert 17.09.17

Hviletidsbestemmelser Bergebyløpet 650
Obligatorisk hviletid for Bergebyløpet 650 er 33 timer hvorav tidsutligning er eneste obligatorisk hvile ved sjekkpunkt Bonakas. Det er 3 timer obligatorisk hvile på Masjok 2. De resterende 30 timene skal tas ut valgfritt fritt fordelt på de ulike sjekkpunktene.

Hviletidsbestemmelser Bergebyløpet 350
Obligatorisk hviletid for Bergebyløpet 350 er 18 timer hvorav tidsutligning er eneste obligatorisk hvile ved sjekkpunkt Vadsø. Det er 3 timer obligatorisk hvile på Masjok 2. De resterende 15 timene skal tas ut valgfritt fritt fordelt på de ulike sjekkpunktene.

Hviletidsbestemmelser Bergebyløpet 150
Obligatorisk hviletid for Bergebyløpet 150 er 5 timer hvorav 2 timer obligatorisk hvile + tidsutligning er bundet opp til Masjok 1 og 3 timer obligatorisk hvile er bundet opp til Masjok 2.  

Obligatorisk veterinærsjekk Bergebyløpet 650
Det er en obligatorisk veterinærsjekk på Bergebyløpet 650. Denne skal tas på sjekkpunkt Vadsø 1 eller Vadsø 2. Alle hundene skal undersøkes på veterinærsjekken. Kjører skal motta en skriftlig tilbakemelding fra veterinær om at hundene er sjekket før de kan kjøre videre fra disse sjekkpunktene. Kjører er selv ansvarlig for å påse at den obligatoriske veterinærsjekken er foretatt.
Kjørere som ikke har gjennomført veterinærsjekken, og fått en skriftlig tilbakemelding fra veterinær om at denne undersøkelsene faktisk er foretatt, vil bli vurdert diskvalifisert fra løpet.
 Veterinærer har til enhver tid fri tilgang til å kontrollere hunder på samtlige sjekkpunkt, og kan til enhver tid kunne foreta resjekk av hund.
Obligatorisk veterinærsjekk 350
Det er en obligatorisk veterinærsjekk på Bergebyløpet 350. Denne gjennomføres på sjekkpunkt Nyborg. Kjører skal motta en skriftlig tilbakemelding fra veterinær om at hundene er sjekket før de kan kjøre videre fra dette sjekkpunktet. Kjører er selv ansvarlig for å påse at den obligatoriske veterinærsjekken er foretatt. Kjørere som ikke har gjennomført den obligatoriske veterinærsjekken, og fått en skriftlig tilbakemelding fra veterinær om at denne undersøkelsen faktisk er foretatt, vil bli vurdert diskvalifisert fra løpet.
Veterinærer har til enhver tid fri tilgang til å kontrollere hunder på samtlige sjekkpunkt, og kan til enhver tid kunne foreta resjekk av hund.

Regler bemannede sjekkpunkter
Kjører har tilgang til vann, høy (eventuelt halm), og har anledning til å ta i mot hjelp fra handlere (se eget punkt om handlertillatelser). Kjører kan også benytte seg av egne liggeunderlag til hundene sine. Det er tilrettelagt for soving inne på brakke eller bygg. Ta med liggeunderlag/madrass/feltseng. Hundemat og fôringsutstyr skal ikke tas inn på brakke eller bygg. Bonakas, Nyborg 1-2, og Vadsø 1-2 er bemannende sjekkpunkter.

Regler depot- og handlerfrie sjekkpunkter 
Kjører har tilgang til vann, høy (eventuelt halm), eller egne medbrakte liggeunderlag. Kjører har ikke anledning til å ta i mot hjelp fra handlere (se eget punkt om handlertillatelser). Det er ikke lov å legge ut depot. Kjører skal klare seg på egenhånd, og har ikke anledning til å ta i mot noen form for hjelp fra handlere. Kjører må derfor ta med i sleden all nødvendig utstyr som skal benyttes på depot- og handlerfrie sjekkpunkter. Dette gjelder også fôr til hundene og seg selv etc. TD/arrangør skal kontaktes og eventuell godkjenne om utstyr kan resuppleres/erstattes på depot- og handlerfrie sjekkpunkter. Det vil bli tilgang til et lagstelt eller tilsvarende kun for kjørere på depot- og handlerfrie sjekkpunkter. Kjører er selv ansvarlig for å ha kontakt med spannet sitt, og er selv ansvarlig for at hundene til enhver tid oppholder seg på anvist hvileplass. Masjok 1-2, og Bergeby 1-2 er depot- og handlerfrie sjekkpunkter.

Sjekkpunkt Masjok
Det er lov å sette igjen matdepot til hund og kjører ved ankomst sjekkpunkt Masjok. Det er ikke lov å sette igjen obligatorisk utstyr. Dette gjelder for alle klasser.

Handlertillatelser på bemannede sjekkpunkt
1 handler har lov til å hjelpe spannet inn til anvist plass på sjekkpunkt, og har lov til å hjelpe spannet ut fra sjekkpunkt. Handleren har anledning til å bære fram depotsekker, høy og vann der hundespannet hviler. I tillegg har handleren lov til å hjelpe kjører med alle sjekkpunktoppgavene inkludert stell av hund. Kjører er pliktig til å være tilstede, og selv delta i hundestellet på de bemannede sjekkpunktene. Kjører skal være den siste som forlater spannet etter man er ferdig med hundestellet. Handleren skal også forlate sjekkpunktet sammen med kjøreren når hundestellet er ferdig, og har IKKE lov til å befinne seg inne på sjekkpunktet eller gå tilbake til hundene mens hundene hviler. Hvis hundene har behov for ytterligere forpleining i løpet av hviletiden, er det kun kjører selv som har lov til å gå ut til hundene. Handleren har imidlertid lov til å gå ut til spannet SAMMEN MED kjører og hjelpe kjører med sjekkpunktoppgavene inkludert stell av hund før avreise, og hjelpe spannet ut igjen fra sjekkpunktet. Handlere har IKKE lov til å lage ferdig hundemat og tilby varmt vann ferdig i kjølebager eller tilsvarende. Maten skal lages ute der hvor hundene hviler, og ved hjelp av fôrkoker og annet nødvendig utstyr til matlagingen som ligger i sleden.

Handlertillatelser på depot- og handlerfrie sjekkpunkter 
Handlere har ikke på noen som helst vis lov til å hjelpe kjører med sjekkpunktoppgavene, eller snakke til kjører under stell av hunder. Handlere kan imidlertid på oppfordring fra arrangør hjelpe spann inn og ut fra depot- og handlerfrie sjekkpunkter.

Følgebiler 
Kjørere som har følgebiler med seg (bobiler og tilsvarende) skal rette seg etter instrukser fra arrangør på de bemannende sjekkpunkter. Følgebilene vil bli anvist til faste plasser.

Hundehvil
Hundene i Bergebyløpet 650 og Bergebyløpet 350 skal hvile på høy (eventuelt halm). Kjører kan dessuten medbringe liggeunderlag som isolerer. Det er ikke lov å ta med halm eller høy ut i løypa, men kun ta med medbrakt liggeunderlag. Det er ikke tillatt å la hunder hvile på hundekasse/bil under pausene. Hunder skal hvile på forsvarlig nakkelinewire. Spannet skal være tilstrekkelig sikret foran lederhundene ved bruk av et velfungerende frontanker.

Smitteforebygging
Hvis kjører før ankomst til sjekkpunkt mistenker at spannet har noen form for smittsom sykdom, skal dette meldes i fra ved signering inn til sjekkpunkt. Kjører vil da bli henvist til egen oppstallingsplass for observasjon og er fortsatt med i konkurransen.

Publikum
Publikum har ikke lov til å gå over sperrelinjene på sjekkpunktene, og kan heller ikke hjelpe kjører uten særskilt tillatelse fra arrangør.

Drop av hunder
Det er tillatt å droppe hunder på samtlige sjekkpunkt. Handlere eller andre forespurte skal umiddelbart ta vare på hunder som droppes ut av løpet på de bemannende sjekkpunktene. Handlere eller andre forespurte har ansvar for at hunder som tas ut på de ubemannede sjekkpunktene blir tatt vare på. Kjører kan ikke forlate disse sjekkpunktene før hundene er forsvarlig sikret, og sikret forsvarlig stell. Arrangør tar ikke imot eller tar ansvar for hunder som tas ut av løpet. Arrangør anbefaler at man tar med egen handler eller avtaler med et annet team/personer om å ta hånd om igjensatte hunder. Det er ikke lov å kjøre videre før handlere eller andre som kjører har avtale med fysisk har tatt hånd om igjensatte hunder. Dropbok av hund skal leveres til arrangør etter målgang.

Plassering av hundespann
Det er fint om kjørerne ligger på samme plass og på samme halm dersom dette er mulig. Dette for å unngå smittefare, gjenbruke halmen samt lette arbeidet for arrangør. Sjekkpunkter som benyttes flere ganger av samme kjører skal ligge på samme hvileplass. Det vil bli satt opp merkeskilt av arrangør på disse sjekkpunktene.

Signering inn- og ut av sjekkpunktene
Kjører skal signere inn- og ut av hvert sjekkpunkt, og er selv ansvarlig for at dette blir gjort. Kjørere som ikke har signert vil av juryen bli vurdert diskvalifisert fra løpet.

Rydding av bemannede sjekkpunkter
Handlere/kjørere har ansvar for at all halm skal rakes vekk på de bemannede sjekkpunktene. Arrangør legger ut tilgang på river og søppelposer til dette. Alt utstyr og søppel som tilhører teamene skal fjernes fra liggeplass/sjekkpunkt.

Forholdet til øvrige regelverk
Bergebyløpet er terminfestet, og forholder seg til gjeldende lover og reglement fastsatt av Norges hundekjørerforbund. Mer om dette her: http://www.sleddog.no/omforbundet/Sider/Lover.aspx
Kjører er selv ansvarlig for å ha lest og forstått reglementene.
Forholdet til antidoping
Bergebyløpet forholder seg til IFSS antidopingregler for hund, og øvrige bestemmelser knyttet til forbudslister. Kjører er selv ansvarlig for at disse listene etterleves. Mer om antidoping her: http://www.sleddog.no/omforbundet/Sider/Antidoping.aspx

Jury
Det vil bli opprettet en jury bestående av teknisk delegert (TD), rennleder, løypesjef samt et fjerde medlem pluss varamedlem. Klagegebyret er NOK 50,-.

Spannstørrelse
Bergebyløpet 650: 14 hunder ut fra start, og minimum 7 hunder til mål.
Bergebyløpet 350: 8 hunder ut fra start, og minimum 5 hunder til mål.
Bergebyløpet 150: 8 hunder ut fra start, og minimum 5 hunder til mål.  
Bergebyløpet junior: 5 eller 6 hunder ut fra start, og minumum 4 hunder til mål.
·       Obligatorisk utstyr i sleden Bergebyløpet 650 og Bergebyløpet 350
·       Kompass og kart over området. Kart fås utdelt gratis av løpsarrangør på kjørermøtet.
·       Funksjonell GPS
·       Funksjonell snøspade
·       Ekstrem vintersovepose som tåler minimum -30C. Må veie minimum 2000 gram.
·       Liggeunderlag
·       Ekstremvindsekk. (Må veie minimum 1200 gram).
·       Vannkoker og fôrskåler
·       ½ liter rødsprit
·       Søppelsekk
·       Ekstra vinterklær (inner- og ytterklær av lang type og vintersko)
·       Førstehjelpsutstyr
·       Hodelykt og batteri pluss reserve
·       Øks eller storkniv
·       4 sokker pr hund (kan være på hundene)
·       Fyrstikker
·       Lysstav eller signalpenn (på kjører)
·       Skuterbriller
·       Tau for å feste seg fast i sleden
·       Nødmat til kjører for 24 timer
·       Reservefor til hunder: 0,5 kg pr hund og reservemat til kjører: Minimum 500 gram. Dette skal medbringes uåpnet til mål. Dersom reservefôr til hund og kjører blir brukt underveis, skal det re-suppleres på første bemannede sjekkpunkt. Nødfôr er ikke beregnet for hunder som blir satt igjen på sjekkpunkter. Kjører skal ha nok mat med seg utenom reservematen for å klare seg mellom sjekkpunktene.
NB! Kjører må selv forsegle nødfôret, og sørge for at nødfôret er pakket så godt at den tåler transporten i sleden. Nødfôr blir veid ved stikkprøvekontroller ved de ulike sjekkpunktene.
NB! Obligatorisk utstyr skal til enhver tid befinne seg i sleden og er ment som et absolutt minimum. Ødelagt utstyr kan erstattes underveis. Kjører er for øvrig selv ansvarlig for å avgjøre hva som trenges av overlevelsesutstyr, og er selv ansvarlig for å avgjøre hva som trenges av ekstra utstyr og ekstra mat til de ubemannede sjekkpunktene.
 NB! Det tillates inntil to sledebytter på Bergebyløpet 650, og inntil et sledebytte i de tre øvrige klassene. Det skal byttes tom slede mot tom slede.
NB! TD vil ved målgang kunne kontrollere at kjørere har gjennomført de obligatoriske veterinærsjekkene underveis, og at veterinærsjekken er skriftliggjort i henhold til løpsbestemmelsene. Er ikke disse veterinærsjekkene gjennomført, vil løperen bli vurdert diskvalifisert fra løpet.
Obligatorisk utstyr i sleden Bergebyløpet 150 og Bergebyløpet junior
·       Kart over løypa som fås på kjørermøtet
·       Funksjonell GPS
·       Funksjonell snøspade
·       Kompass
·       Vannkoker og fôrskåler
·       1/2 liter rødsprit
·       Vintersovepose
·       Liggeunderlag
·       Vindsekk
·       Ekstra hodelykt med batterier
·       Førstehjelpsutstyr
·       Snack til hundene
·       Mat til kjører

REGISTRERING
Sekretariatstjenesten i Vadsø
Sekretariatet til Bergebyløpet 350 holder åpent fra klokken 17.00 onsdag 8. februar i Vadsø (Sirkkagården), og fram til kjørermøtet finner sted. Det er altså mulig å få gjort unna alt av papirarbeid i dette tidsrommet. Sekretariatet åpner ikke opp for registrering torsdag, men i særlige tilfeller vil det kunne blir åpnet opp for etterregistrering.

Sekretariatstjenesten ved Nyborgmoen
Sekretariatet til Bergebyløpet 650 åpner kl 17.00 mandag 5. februar og fram til kjørermøtet finner sted. Det er altså mulig å få gjort unna alt av papirarbeid i dette tidsrommet.

Kafedrift
Det vil bli kafedrift på sjekkpunkt Bonakas, sjekkpunkt Nyborgmoen og sjekkpunkt Vadsø (Sirkkagården). Kafe tilbyr salg av diverse (middag, kaffe, brus, vafler etc). Kun kontant salg.

Vaksinasjonskort
Alle hunder som skal delta på arrangementer i regi av NHF skal være vaksinert mot valpesyke, parvovirus og smittsom leverbetennelse (Hepatitt).  Disse vaksinasjonene skal ikke være eldre enn 3 år på løpets første dag. Gyldig vaksinasjonskort skal medbringes, og forevises løpsarrangør for kontroll innen to timer før løpsstart.

Chiplister
Alle hunder som deltar skal være chipsmerket. Chipliste med navn på hund skal fylles ut og innleveres sekretariatet. Vaksinasjonskort med chipnummer skal medbringes av handlere under løpet, og skal vises frem dersom arrangør krever det.

Egenerklæring
Skal fylles ut og leveres sekretariatet innen to timer før løpsstart.

Startkontingent
Kjørere må forevise sekretariatet kvittering for betalt startkontingent. Ingen kjørere får starte løpet uten at man kan dokumentere at startkontingenten er betalt.

Lisens
Kjører må ha ordnet med gyldig startlisens, og forevises sekretariatet innen to timer før løpsstart. For info om lisensbetaling, se: http://www.sleddog.no/omforbundet/Sider/Lisenser.aspx. Det er mulig å få kjøpt engangslisens ved registrering i sekretariatet. Engangslisensen koster NOK 200,-. Kun kontant betaling.

Startkontingent
Bergebyløpet 650: 5500,-
Bergebyløpet 350: 4000,-
Bergebyløpet 150: 1500,-

Kjører blir ikke registrert og er heller ikke påmeldt som deltaker før startkontingenten er innbetalt. Beløp skal innbetales til bankkonto 4750 43 99512. Dersom kjører ikke kan delta vil startkontingenten minus NOK 1000,- betales tilbake.

IBAN 1647504399512
SWIFT/BIC SNOWNO 22

NB! Det påløper et ekstragebyr tilsvarende NOK 1000,- for påmeldinger etter 31. desember for samtlige klasser.
Premiering
Bergebyløpet N70 arbeider fortløpende fram mot løpsstart med sponsorinntekter, og vi vil kunne tilby et rikelig premiebord. Hvis økonomien tillater det vil det bli satt opp pengepremier i alle klasser. Arrangør kommer tilbake med mer info om premiering.

ANDRE FORHOLD
Sjekkpunkt Nyborgmoen
Det er mulig for kjørere i alle klasser som vil komme tidlig til løpet å overnatte på sjekkpunkt Nyborgmoen fra og med fredag 2. februar og fram til løpsstart. Overnatting koster til sammen NOK 1500,- samlet (for kjører og handlere) uansett hvor lenge man blir boende der. Handlere som ønsker å overnatte og bruke øvrige fasiliteter ved sjekkpunkt Nyborgmoen i løpet av konkurransen må betale til sammen NOK 500,- pr handler. Dette gjelder et ubegrenset antall dager i konkurransen.

Det blir samling på brakkebygget søndag 4. februar kl. 18.00. Kjørere sørger for mat og drikke selv. Arrangør fyrer opp badstua.

Hundekjørertreff, frokostbankett og premieutdeling
Det blir hundekjørertreff i brakka på Nyborgmoen etter hvert som hundespannene kommer i mål. Mens vi venter på spannene sørger arrangør for at badstua holdes varm. Arrangør kommer tilbake med mer. Søndag mellom kl. 09.00 til 10.00 serveres gratis frokost til kjører og handlere i brakka på Nyborgmoen. Premieutdelinga finner sted lørdag ettermiddag/kveld.
Mattilsynet
Mattilsynet har ansvaret for kontroll av levende dyr som føres inn til Norge, og det er viktig at dyr som reiser over landegrenser ikke fører med seg smittsomme sykdommer. Utenlandske deltakere, og øvrige deltakere som reiser gjennom andre land til Bergebyløpet er selv ansvarlig for at disse bestemmelsene og andre bestemmelser gitt Mattilsynets standarder etterleves og følges. Mer om dette her: http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/ Hvis Mattilsynet trenges å varsles under selve løpet, skal følgende tlf. nummer benyttes: 22 40 00 00.

Død hund
Hvis en hund dør i sporet skal den fraktes til det første neste sjekkpunktet, eller til det sist passerte sjekkpunktet. Hunden skal fraktes i sleden og være tildekket ved ankomst til sjekkpunktet.

Begrensninger i antall kjørere
Hvis stor påmelding vil det bli satt tak på antall deltakere. Arrangøren vil eventuelt komme tilbake med særskilt informasjon om dette.

Bytte av klasser
Det er lov til å foreta klassebytte.

Oversettelsen av reglement fra norsk til engelsk
Det er den norske utgaven av løpsreglementet som er offisielt gjeldende.

Avslutning av løpet
Arrangementet avsluttes formelt søndag 11. februar kl. 12.00. Ingen spann får kjøre ut fra noen sjekkpunkt etter dette tidspunktet.  Deltakere som fortsatt er i sporet etter søndag kl. 12.00 kjører til neste sjekkpunkt og skal avslutte løpet der.  Deltakere som er på vei til mål etter å ha forlatt siste sjekkpunkt vil ved målgang få godkjent løpet.

Endringer
Arrangøren tar forbehold om eventuelle endringer i regelverket og programmet.

Kontaktpersoner Bergebyløpet N70 2018
Jan Øystein Dervo, leder, tlf: 47 68 02 06
Mikal Lanes, sekretær, tlf: 977 77 507, mail: mikal.lanes@ffk.no
Krister Høøk, komitemedlem, tlf: 419 27 764.

Marianne Dahlen, frivillighetsansvarlig, tlf: 48240682

torsdag 5. oktober 2017

Nora Själin kjører 650 uten handlerhjelp.

Nora Själin deltar i Bergebyløpet N70 2018 uten annen støtte enn utlagte depot. Ingen handlere får lov til å bistå henne så lenge løpet pågår. Dette hever vanskelighetsgraden ytterligere for å kunne gjennomføre Bergebyløpets lengste distanse på 650 kilometer. Årsaken er at hun skal kjøre Yukon Quest 1,000-mile International Sled Dog Race i 2019, og bruker Bergebyløpet N70 som kvalifiseringsløp. Kravet fra arrangøren er at Nora Själin kun kan delta i Yukon Quest om hun gjennomfører et lengre hundeløp uten støtte, altså unsupported.
Nora Själin er 28 år gammel og kommer opprinnelig fra Storuman i Sverige. Hun arbeider i dag som guide hos hundekjører Tom-Frode Johansens bedrift Lyngen outdoor experiences i Troms. Hun skal benytte seg av team Tom-Frode Johansens hunder i Yukon quest.
Nora Själin er vokst opp i en hundekjørerfamilie med aktive foreldre som konkurrerte i sportens mellomdistanse. Foreldrene la opp sin løpskarriere da Nora Själin var 10 år gammel. Sulten etter hundekjøring var likevel noe hun beholdt i tiden etter, og etter endt videregående skole dra hun til Alaska for å arbeide videre med sledehunder.
Etter noen sesonger som hundeguide der og senere i Norge dro hun tilbake til Alaska, og til en verdens fremste langdistanse hundekjørere, Brent Sass, og arbeidet for han. Der oppstod drømmen om å delta i Yukon quest for alvor. Nora Själin har tidligere fullført Femundløpet og Finnmarksløpet 500, samt deltatt i Finnmarskløpet 1000. Kun Bergebyløpet 650 står nå i veien for den store drømmen i Alaskas og Canadas villmark!
--------------------------
Nora Själin is participating in Bergebyløpet N70 2018 without any support apart from depots. No handlers will be allowed to help her during the race. This raises the level of difficulty in order to finish the 650 distance to another level. The reason is that she wants to race the Yukon Quest 1,000-mile International Sled Dog Race in 2019 and will use Bergebyløpet N70 as qualifying race. In order to participate in Yukon Quest the mushers are required to finish a long distance dog race without any support.
Nora Själin is 28 years old and is from Storuman in Sweden. She works as a guide for musher Tom-Frode Johansen at Lyngen Outdoor Experiences. She will be using dogs from Team Tom-Frode Johansen at Yukon Quest.
Nora Själin is raised in a familiy where both parentes competed in middel distance dogracing. They ended their racing career when Nora was 10 years old. However Nora kept the desire to race and after finishing high school she went to Alaska to work with sleddogs. After a few seasons working as a guide in Alaska and in Norway she had the oportunity to work for one of the best mushers in the world, Brent Sass. Here the dream to participate in the Yukon Quest was born.
Nora Själin has completed Femundløpet and Finnmarksløpet 500 and has participated in Finnmarksløpet 1000. Now only Bergebyløpet 650 stands between her and her dream to race in the wilderness of Alaska and Canada.
Løpsnyheter for deltakere Bergebyløpet N70 2018
Førstelegget for BL 650 er forlenget til 100 kilometer.
Hviletidspotten på 33 timer for BL 650 og 18 timer for BL 350 kan disponeres fritt minus 3 timer obligatorisk hvile ved Masjok 2.
Masjokrunden kjøres motsatt vei for å unngå alle de bratte bakkene. Dette gjelder for alle klasser unntatt for BL 650 hvor den første Masjokrunden går i samme løype som tidligere år. Andre runde er snudd.
BL 650 er redusert til i underkant av 630 kilometer.
Sjekkpunkt Bonakas 2 utgår som følge av løypeendringene.
Det blir egen juniorklasse for deltakere i alderen 15-18 år.
Løpet har begrenset kapasitet, og det vil bli satt tak på antall deltakere ved stor påmelding. Først til mølla-prinsippet praktiseres.
-------------------------
Race news for participants the Bergeby race N70 2018
First leg for BL 650 is extended to 100 kilometres.
Total resting time for BL 650 (33 hours) and BL 350 (18 hours) minus 3 hours layover at checkpoint Masjok 2 is free to use at any checkpoint.
The Masjok round is changed in opposite direction to avoid all the step hills except the first Masjok round for BL 650.
BL 650 is reduced to less than 630 kilometres.
Checkpoint Bonakas 2 do not exist anymore due to the trail change.
The race has established a junior class for partcipants between 15 to 18 years old.
The race has not capacity to handle too many sign ups. So sign up early if you plan to race.

onsdag 26. april 2017

IFJORD TRAIL lørdag 6. mai kl 16.00.

Invitasjon til trekkhundløpet:


Siste nytt ! melding fra løpskommiteen.

"Det er viktig å studere kartet
Deltakerne må kunne orientete seg i terenget og vite hvor dem er til en vær tid.
I utgangspunktet er det kun de første og siste 22 km som har unik merking.
Øvrige traseer er offentlige skuterløyper.
Avstander og øvrig info finnes på 
Bergebyløpets venner 😊"
Løpskart:Krister ønsker å få vite hvor mange spor som trenges til fellesstarten, hvis du har tenkt å delta send SMS 

Påmelding: send sms eller ring til Krister mob. 41 92 77 64

påmeldte:

Jonny Beier
Dag Broch

Mikal Lanes
Tana Husky/Dag Broch (2. spann)
Tom Hardy
Mia Opsahl
Astrid-Marie Stefferud
2 spann fra MÁSKI (Sarre/Höök)
Tim Zimmerman
Espen Burger
May Britt Nicolaysen
Samuel Karlsson ??
Jakub Slowik , Polen/Furuflaten
Tomas Vomacka,  Tjekkia/Furuflaten


En klasse, valgfritt antall hunder, 2 x 64 km. Fellesstart i Masjok lørdag 6. mai kl 16.00. Starten er på jordet bak fjøsen til Krister i Masjok. Sjekkpunkt ved Eastorjavri.  Ny fellesstart fra Eastorjavri med retur på samme spor tilbake til Masjok kl. 06.00 søndags mårran. 

Obligatorisk utstyr: Alt man trenger for å ta vare på seg selv og hundene må være med i sleden. All deltakelse skjer på eget ansvar.

Starten i Masjok skjer ved at en parkerer bilene på venstre side av veien frem mot gården. Der finnes det bjørketrær å bitte sleden i. Hundene seles og settes ut i oppkjørte spor. Like før start kjører spannene til startområdet. Der finnes 14 parallelle spor. Starten går ved signal. Det må kjøres ut med "glidelåsmetode". Det er god plass til forbikjøring lenger ut i løypa.


Merking av traseen:
Start ut mot Golgutjávri, følger Bergebyløpstraseen til vi treffer på skuterklypa mot Ilis. Så følger vi traseen fra tidligere år til Eastorjávri. På retur på søndag morgen fortsetter vi søderut på Bergebyløpstraseen og krysser over Cuorveskaidi med retur korteste vei til Masjok.

De første 23,4 km er merket på vanlig måte med stikker og røde å blå skilt. Der efter følger vi kommunalt merkede skuterløyper, OBS ingen røde og blå skilt fra nå.
Strekningen Luottemuorr - Stuorra Ilis er 24,3 km , der svinger vi rett NORD og inn på løypa som går til Stuorrajohka ved Rv 98. Følger denne i 9,9 km til Gurrojavri, der tar vi av mot NORDVEST og inn på løypa som går til Eastorjavri dit er det 8,3 km.

mandag 13. februar 2017

Petter Karlsson från Slussfors i Sverige vant Femundløpet 600 !

Dette er den nye måten å vinne hundeløp på !  34,8 % pause og stor fart !
1. Petter Karlsson
http://rs.femundlopet.no/img/flag/SWE.gif
Slussfors
Sluttplassering: 1
Øverst i skjemaet
                                                                                                    
Nederst i skjemaet


Sjekkpunkt
Tid inn
Tid ut
H
Gangtid
Hastighet
Samlet
gangtid
Pause
Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse
Tilbakelagt
distanse
Røros
10/2 11:01
12
Tufsingdalen
10/2 16:58
10/2 21:40
11
05:57
15,1 km/t
05:57
04:42
04:42
44,1
90 km
90 km
Drevsjø
11/2 01:37
11/2 01:54
11
03:57
15,2 km/t
09:54
00:17
04:59
33,5
60 km
150 km
Søvollen
11/2 06:54
11/2 09:01
11
05:00
13,6 km/t
14:54
02:07
07:06
32,3
68 km
218 km
Orkelbogen
11/2 16:13
12/2 00:16
9
07:12
14,9 km/t
22:06
08:03
15:09
40,7
107 km
325 km
Grimsbu
12/2 05:12
12/2 05:17
9
04:56
14,2 km/t
27:02
00:05
15:14
36,0
70 km
395 km
Orkelbogen 2
12/2 09:55
12/2 10:01
8
04:38
13,6 km/t
31:40
00:06
15:20
32,6
63 km
458 km
Tolga
12/2 16:43
13/2 00:45
8
06:42
11,8 km/t
38:22
08:02
23:22
37,9
79 km
537 km
Røros
13/2 06:04
05:19
12,8 km/t
43:41
23:22
34,8
68 km
605 km