Translate

mandag 19. mars 2018

Máski Trail.


Máski Kennel inviterer till sledehundløpet Máski Trail.
Lørd 21 april. Start kl 9-9.30 etter Tana modellen ved Máski Kennel.
Máski Trail er 120 km langt og fordeles på tre etapper ; 50 + 30 + 40 km.
Mellom etappene er det 2 + 2 timer obligatorisk hvile på sjekkpunkt.
En klasse, valgfritt antall hunder (åpen klasse).
Premiering etter lavest variasjon i gjennomsnittlig kjørehastighet på de tre etappene.
Dvs. den som klarer å holde jevnest hastighet under alle tre etappene vinner første pris.
Premiering med Diplom og ev. gavepremier.
Startkontingent 0 kr. (Allmisser kan til en viss grad aksepteres.)
Obligatorisk utstyr i sleden = Det som trenges for å ta vare på seg selv og hundene.
GPS og Mobiltelefon er ikke tillat i bruk av deltakere under løpet.
Løypene vil gå i Masjoktraséene.
Påmelding til Krister 41927764.


Påmeldte den 12 april.

Silvia Brivio
David Widmer

tirsdag 6. februar 2018

Programmet for Bergebyløpet N70

Programmet for Bergebyløpet N70 finnes her:

Kjørermøte Bergebyløpet N70 klasse 650.

Det var stinn brakke på Nyborgmoen da kjørere og handlere i klassen 650 var samlet til kjørermøte. Race Marshal Roger Dahl, Løypesjef  Putte Andreasen og sjefsveterinær Sergio Maffi snakket om forutsettningene for årets løp.Løypesjefen Putte Andreasen fortalte forsamlinga hvordan løypa slynger seg ,
 meter for meter, over fjell og myr.

Ett tyskt TV team var på plass for å filme kjørermøtet. En lyhørd forsamling memorerte hver bidi detalje som ble sagt og viset frem fra podiet.

lørdag 20. januar 2018

Máskejolas 100 2018, resultatliste.


results of Máskejolas 100 2018.

Final result : Winner of Máskejolas 100 2018 is 

Alexander Johansson, Sweden, 5 t 23 min.
second place Jonny Beier, Norway,  5 t 43 min, 
third place Stefan Falter, Germany, 6 t . 

Congratulations !

Følg Máskejolas på; maskejolas.blogspot.com

Oppdateringer og bilder fra Maskeloas finner dere på ; maskejolas.blogspot.com og på Bergebyløpets Venner Facebook

Passeringstider etter 50 km.

Alle spann er ute på andre runden.

Her er stillingen etter 50 km.

Alexander Johansson 2 t 30 min
Helena Shaba 2 t 33 min
Stefan falter 2 t 43 min
Jonny Beier 2 t 44 min
Tore Helistø 2t 58 min
Mira Karpponen 3 t 02 min
Mia Opsahl 3 t 06 min
Kari Thomassen 3 t 13 min
Brynjar Skartland 3 t 23 min
Rena Noguiera Silva 3 t 25 min
Emmeline Elmung 3 t 26 min
Karen Lerke Matre Bie 3 t 26 min
Astri-Marie Stefferud 3 t 37 min
Ramona Stranden 3 t 59 min


Máskejolas 100. Den 20. januar 2018. 14 spann kom til start. Her ser en Stefan Falter kjøre ut på den 50 km lange runden. Løypa er den samme som brukes i årets BergebyløpN70.

fredag 19. januar 2018

Fem nasjoners møte under årets Máskejolas.

Det ligger an til et fem nasjoners møte under årets Máskejolas., 
Foruten 9 norske kjørere er det påmeldt kjørere fra Sverige, Finland, Russland og Tyskland.
Race Marshall Krister Høøk melder fra løypa at det er 10 kuldegrader og harde spor med noe fykende nysnø.
De påmeldte er:

Tore Helistø
Mia Opsahl
Alexander Johansson, Sverige
Stefan Falter, Tyskland
Ramona Stranden
Astrid Stefferud
Helena Shaba, Russland
Mia Karpinen, Finland
Karen Lerke  Matre Bie
Brynjar Skartland
Kari Thommasen
Emmeline Elmung
Renan Nogueira  Silva
Johnny Beier

tirsdag 2. januar 2018

Máskejolas 100 blir arrangert lørdag 20. januar 2018.

Máski Kennel inviterer til Máskejolas 100 km.
Løpet bruker årets trasé til Masjokrunden i Bergebyløpet. Den er 50 km lang og kjøres to ganger. Nytt for i år er at løypa kjøres motsols og at det er nye traséer på strekningen Masjok - Gulbojokvann. Der er det en 1700 meter lang bakke med stigning på 140 m.  Den tar 8 min og  40 sekunder å forsere ved normal løpsfart, sier den engasjerte arrangøren Krister Høøk.
Løpet har ikke noen sjekkpunkt.
Klasseinndeling:  åpen klasse.
Start lørdag den 20 januar mellom kl. 09.00 og 10.00.
Start og mål bak fjøset till Krister i Masjok. Start fra bilen.
Obligatorisk utstyr i sleden: det som trenges for å ta vare på hunder og kjører under løpet.
Premiering: Diplom og klapp på skuldra.
Ved interesse for deltakelse og spørsmål. Ring til Krister mob 419 27 764.

se også http://maskejolas.blogspot.no
og Bergebyløpets Venner på Facebook.