Translate

lørdag 21. mars 2015

Justitia est regina virtutum

Rettferdighet er dydenes dronning

Noen sier at livet er for kort for dårlige hunder. Hvem kan vite hvilken hund som er god før den fått både en og flere sjanser.  Bergebyløpets Venner syns at livet bør brukes til å søke synergi. Bygge plattformer, være tilstede, ta konsekvens og agere. Vi er alle på vei mot en felles fremtid. Uløste konflikter virker som gift, i fellesskapet og hos den enkelte. Morihei Ushiba brukte sine ekstraordinære kunnskaper om hvordan en dreper en motstander til å utvikle metoder som lar oss  komme ut av sammenstøt uten at verken den angripne eller angriperen blir skadet. Konflikter hører med til det å være menneske men livet er for kort til å la dem spise deg opp innenfra og ødelegge sjela di.
Ingen kommentarer: