Translate

tirsdag 17. mars 2015

Finnmarksløpets AS ved daglig leder Gunnar Nilsen har svart på Bergebyløpets Venners informasjonsbrev.

Bergebyløpets Venner fikk for en drøy time siden et svarbrev fra Finnmarksløpets leder. Bergebyløpets Venner har svart Gunnar Nilsen og presisert at Bergebyløpets Venner er en helt og holdent fristående organisasjon . Det er Varanger Trekkhundklubb som arrangerer Bergebyløpet.

Her er svar fra Gunnar Nilsen:


Alta 17.03.2015

Vedr. tilbakemelding om hendelse på sjekkpunkt Varangerbotn 

Viser til brev fra dere av 16.03.2015. Med bakgrunn i å ha gått gjennom hendelsen med løpsledelsen ønsker vi med dette å beklage at den kontakt som vår representant hadde med Jan Øystein Dervo ble oppfattet slik at Finnmarksløpet ønsket at Dervo skulle bryte løpet. Så lenge spannet var godkjent av veterinærene for videre deltakelse var det selvsagt ikke Finnmarksløpets intensjon og ønske at løpet skulle brytes.

Med håp om et fortsatt godt samarbeid med Bergebyløpet og dets samarbeidspartene

vennlig hilsen

Finnmarksløpets AS
Gunnar Nilsen
Daglig leder.


Kommentar fra Hilly Sarre.
Svar fra Gunnar Nilsen, daglig leder i Finnmarksløpets leder, sitat:
"Så lenge spannet var godkjent av veterinærene for videre deltakelse var det selvsagt ikke Finnmarksløpets intensjon og ønske at løpet skulle brytes."
Hva var da Finnmarksløpets representants hensikt? Hvilken intensjon var lagt til grunn for å ta kontakt med Jan Øystein Dervo og i påhør av andre oppfordre han til å bryte etter at veterinærene hadde godkjent for videre deltakelse? Kan Finnmarksløpet svare på det?

Kommentar fra Bergebyløpets Venner.
Svar fra Gunnar Nilsen nevner ikke vær eller frykt for en kommende storm som en forklaring på den påståtte "missforståelsen".  Hva var det da som fikk Dervo til å gi opp kjøreplanen sin og "missforstå" seg ut av løpet . Ble han servert storm i et vannglass til middagen ?!

Ingen kommentarer: