Translate

tirsdag 17. mars 2015

Dervo presset til å bryte i Varangerbotn.

Camilla - den røde lanternes vokter gir klare ord for pengene !

Camilla sa...

Det krever sin mann/kvinne å ligge bakerst, og vi skrev om dette på Vagabond Husky sin Facebook-side for 2 år siden.
Sjekkpunktet pakkes ned rundt deg, og man blir spurt før kjører har kommet inn om når han har tenkt å kjøre videre. Det ble gitt tydelige tilbakemeldinger om dette dengang, og det ble gitt av Dag Broch på evalueringsmøtet i år. Både på vegne av han selv, Jan Øystein og mannen med grønnlands-/ malamuter som alle opplevde noe av det samme.
Det er viktig at Finnmarksløpet får tilbakemeldinger om hvordan dette oppleves, og at løpet fortsetter å være for flere enn de som ligger lengst fremme.
Finnmarksløpet ble erklært 'closed' under årets bankett, selv om det fortsatt var flere kjørere ute i løypa. Da noen av oss ba konfransier og pressesjef om å gjøre bankettgjestene oppmerksom på at det var en kjører på vei i mål, fikk vi beskjed om at: vi var allerede over tida i programmet, så det kunne vi ikke gjøre. Og: da måtte det jo gjøres for alle som kom i mål under banketten. Etter noe diskusjon lot jeg det ligge, gikk ut og tok imot alle som kom inn under banketten sammen med et lite knippe kjørere og handlere. Dette betyr så mye! Og det sier for meg noe om hva Finnmarksløpet er i ferd med å miste
17. mars 2015 kl. 12.55


Finnmarksløpets AS ved daglig leder Gunnar Nilsen har svart på Bergebyløpets Venners informasjonsbrev.
Bergebyløpets Venner fikk idag tirsdag etter lunsj et svarbrev fra Finnmarksløpets leder. Bergebyløpets Venner har svart Gunnar Nilsen og presisert at Bergebyløpets Venner er en helt og holdent fristående organisasjon . Det er Varanger Trekkhundklubb som arrangerer Bergebyløpet.

Her er svar fra Gunnar Nilsen:


Alta 17.03.2015

Vedr. tilbakemelding om hendelse på sjekkpunkt Varangerbotn 

Viser til brev fra dere av 16.03.2015. Med bakgrunn i å ha gått gjennom hendelsen med løpsledelsen ønsker vi med dette å beklage at den kontakt som vår representant hadde med Jan Øystein Dervo ble oppfattet slik at Finnmarksløpet ønsket at Dervo skulle bryte løpet. Så lenge spannet var godkjent av veterinærene for videre deltakelse var det selvsagt ikke Finnmarksløpets intensjon og ønske at løpet skulle brytes.


Med håp om et fortsatt godt samarbeid med Bergebyløpet og dets samarbeidspartene

vennlig hilsen

Finnmarksløpets AS
Gunnar Nilsen
Daglig leder.


Kommentar fra Hilly Sarre.
Svar fra Gunnar Nilsen, daglig leder i Finnmarksløpets leder, sitat:
"Så lenge spannet var godkjent av veterinærene for videre deltakelse var det selvsagt ikke Finnmarksløpets intensjon og ønske at løpet skulle brytes."
Hva var da Finnmarksløpets representants hensikt? Hvilken intensjon var lagt til grunn for å ta kontakt med Jan Øystein Dervo og i påhør av andre oppfordre han til å bryte etter at veterinærene hadde godkjent for videre deltakelse? Kan Finnmarksløpet svare på det?
Kommentar fra Bergebyløpets Venner.
Svar fra Gunnar Nilsen nevner ikke vær eller frykt for en kommende storm som en forklaring på den påståtte "missforståelsen".  Hva var det da som fikk Dervo til å gi opp kjøreplanen sin og "missforstå" seg ut av løpet . Ble han servert storm i et vannglass til middagen ?!


Dervo presset til å bryte i Varangerbotn.

Jan Øystein Dervo kom til Varangerbotn rundt 55 timer før tidsfristen gikk ut i Karasjok. Han kom med 10 hunder og etter veterinærsjekk ble 9 hunder klarert til å fortsette løpet. Dervo hadde hele løpet kjørt kontrollert og hvilt mye. Planen for Dervo sin deltakelse i årets løp var å innenfor av løpet oppsatte tidsrammer fullføre med så mange hunder som mulig. Etter å ha lagt hundene på halm og foret gikk Dervo for å få seg en middag i Sjekkpunktets kantine. Der ble han oppsøkt av løpsledelsens representant og kraftig oppfordret til å bryte løpet. Dervo ønsket ikke å gå i åpen polemikk i et offentlig miljø og ga etter for påtrykkingene. Så snart Dervo hadde akseptert å bryte løpet forlot løpsledelsens representant Sjekkpunkt Varangerbotn. 

Bergebyløpets Vennner som var tilstede på Sjekkpunkt Varangerbotn når Dervo ankom opplevde situasjonens utvikling fullstendig uventet og absurd. Både Dervo og hans handlere uttrykte i ettertid en stor frustrasjon over hvordan løpet for demmes del hadde blitt avsluttet. 

Da Bergebyløpets Venner var blitt kjent med hendelseforløpet tok vi etter nøye vurdering et standpunkt i saken.
Nedenforstående brev ble sendt til Finnmarksløpets ledelse og andre berørte.

Informasjonsbrev til Finnmarksløpets ledelse og andre berørte. 

Til informasjon.

Bergebyløpets Venner har under de siste årene hatt som hovedformål å støtte tiltak som forbedrer mulighetene for kjørere fra Østfinnmark til å fullføre Finnmarksløpet 1000.

Det var med stor glede vi under årets løp kunne møte tre av de lokale kjørerne på Sjekkpunkt Varangerbotn. Disse kjørte med et ønske om å fullføre innenfor de tidsrammer løpet var utlyst med.

Gleden var fullkommen da Krister Høøk på lørdag kveld passerte mållinja i Alta.

Dag Broch modererte etter hvert sine planer og ble tatt vel imot av en «målgangskommite» på SP Varangerbotn.

Det var med stor forundring vi ble gjort kjent med at Jan Øystein Dervo, etter at veterinæren på SP Varangerbotn klarert spannet for videre deltakelse, av en representant for løpsledelsen, ble sterkt oppfordret til å bryte løpet. 
Begrunnelsen forefaller oss like uforståelig som utfallet. Angivelig ble en mulig forestående storm med negativ dyrevelferd som en mulig ytterste konsekvens, brukt til å, i offentlighetens påsyn under middagsspising presse Dervo til å trekke seg fra løpet. Noe han der og da motvillig sa seg villig til.

Denne fremgangsmåten finner vi beklagelig og vanskelig å finne sympati for. Den strider helt mot hovedformålet for våres engasjement.

Bergebyløpets Venner har i en årrekke ved dugnadsinnsats bistått med tilrettelegging av de fysiske rammene rundt Sjekkpunkt Varangerbotn. Likeså har Bergebyløpets Venner ved dugnadsinnsats bidratt til å  tilgjengeliggjøre lokaler for presse ved  Varanger Samiske Museum.

Med de ovenfor beskrevne erfaringer tatt i betraktning kan ikke Bergebyløpets Venner se at  motivasjonen til å tilby dugnadsinnsats til Finnmarksløpet lenger er tilstede.

Hvis situasjonen er feilaktig oppfattet vil selvfølgelig Bergebyløpets Venner sin standpunkt kunne forandres.

Varangerbotn 16/3 2015
Roger Persson
Bergebyløpets Venner


Finnmarksløpets offisielle værmelding på Sjekkpunkt Varangerbotn 

Som speaker og resultatredoviser på Sjekkpunkt Varangerbotn ble undertegnede på torsdag ettermiddag, av oven nevnte løpsledelsens representant, oppfordret til å skrive ut og stifte opp en værmelding for løpets siste dager. Jeg fikk værmeldingen sendt til min gmail  fra løpsledelsen representant sin mobiltelefon.

Slik lød meteorologens ord......

Alta-Levajok
Vindretning/-styrke : Nede i skogsterrenget og langs elva sørvestlig periodevis liten kuling 12 m/s utsatte steder. I snaufjellsterreng periodevis sterk kuling 20 m/s, trolig mest vind natt til fredag og sent fredag kveld.
Lufttemperatur : I lavere strøk -1 til +4 grader, høyest temperatur i Alta.
I områder over 300 meter fra -4 til 0 grader.
Nedbør : Oppholdsvær, men mulighet for noen sluddbyger nær Alta fredag kveld.
Skydekke : Delvis skyet.
Sikt : Over 10 km sikt, stedvis litt redusert sikt i forbindelse med snøfokk i snaufjellet.
Levajok-Tana Bru
Vindretning/-styrke : Sørvestlig bris, liten kuling 12 m/s på utsatte steder.
Lufttemperatur : -1 til +3 grader.
Nedbør : Oppholdsvær.
Skydekke : Delvis skyet.
Sikt : Over 10 km sikt.

Tana Bru-Kirkenes-Pasvik
Vindretning/-styrke : Sørvestlig frisk bris 10 m/s, periodevis sterk kuling 20 m/s på de mest utsatte stedene natt til fredag - senere liten kuling 12 m/s. Om kvelden på ny lokalt sterk kuling 20 m/s.
Lufttemperatur : -2 til +2
Nedbør : Oppholdsvær.
Skydekke : Delvis skyet.
Sikt : Over 10 km sikt, om det er noe løssnø igjen kan det periodevis være litt redusert sikt i snøfokk.
Kort væroversikt for Lørdag (33 - 57 timer)

Alta-Levajok

Natt til lørdag økning til vestlig stiv kuling 15 m/s utsatte steder i skogsterrenget og langs elva. I snaufjellsterreng vestlig til nordvestlig periodevis liten storm 22 m/s. Fra lørdag formiddag minkende vind - om ettermiddagen etter hvert frisk bris på utsatte steder.
Noen sludd- og snøbyger, mest i nordlige områder av ruta retning Alta. Utover dagen lettere skydekke og oppholdsvær om ettermiddagen. Temp -2 til +5.

Levajok-Tana Bru

Natt til lørdag økning til vestlig senere nordvestlig stiv kuling 15 m/s utsatte steder, utover lørdag ettermiddag minkende til bris. Etter hvert spredte sludd- og snøbyger, men små mengder. Oppholdsvær igjen fra om ettermiddagen. -2 til +5.

Tana Bru-Kirkenes-Pasvik

Natt til lørdag øk

Sendt fra min iPhone


Jan Øystein Dervo sin kjørelogg hentet fra Finnmarksløpets resultatside.

Gjennomsnittshastigheten på spannet låg hele tiden mellom 9,8 og 13.0 km/t. Gjennomsnittshastigheten mellom Kirkenes og Ellentjern var på 8.9 km/t . Dette på grunn av at Dervo av hensyn til hundene valgte å hvile på sporet.


143. Jan Øystein Dervo
http://www.finnmarkslopet.no/img/flag/NOR.gif
Nesseby
Øverst i skjemaet
                                                                                                                                           
Nederst i skjemaet

Sjekkpunkt
Tid inn
Tid ut
H
Gangtid
Hastighet
Samlet
gangtid
Pause
Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse
Tilbakelagt
distanse
Alta
7/3 12:58
14
Jotka
7/3 17:05
7/3 17:05
14
04:07
12,1 km/t
04:07
00:00
00:00
0,0
50 km
50 km
Skoganvarre
7/3 21:58
8/3 04:33
14
04:53
11,9 km/t
09:00
06:35
06:35
42,2
58 km
108 km
Levajok 1
8/3 11:19
8/3 18:00
14
06:46
13,0 km/t
15:46
06:41
13:16
45,7
88 km
196 km
Tana
9/3 04:11
9/3 10:05
14
10:11
9,8 km/t
25:57
05:54
19:10
42,5
100 km
296 km
Neiden 1
9/3 17:53
10/3 11:26
12
07:48
12,1 km/t
33:45
17:33
36:43
52,1
94 km
390 km
Kirkenes
10/3 17:10
10/3 23:25
12
05:44
13,1 km/t
39:29
06:15
42:58
52,1
75 km
465 km
Ellentjern
11/3 12:17
11/3 17:40
12
12:52
8,9 km/t
52:21
05:23
48:21
48,0
115 km
580 km
Neiden
12/3 00:34
12/3 10:00
10
06:54
11,2 km/t
59:15
09:26
57:47
49,4
77 km
657 km
Varangerbotn
12/3 17:12
07:12
11,4 km/t
66:27
57:47
46,5
82 km
739 km
Sirbma
74 km
813 km
Levajok
70 km
883 km
Karasjok
85 km
968 km
Jotka
82 km
1050 km
Alta
50 km
1100 km
2 kommentarer:

Camilla sa...

Det krever sin mann/kvinne å ligge bakerst, og vi skrev om dette på Vagabond Husky sin Facebook-side for 2 år siden.
Sjekkpunktet pakkes ned rundt deg, og man blir spurt før kjører har kommet inn om når han har tenkt å kjøre videre. Det ble gitt tydelige tilbakemeldinger om dette dengang, og det ble gitt av Dag Broch på evalueringsmøtet i år. Både på vegne av han selv, Jan Øystein og mannen med grønnlands-/ malamuter som alle opplevde noe av det samme.
Det er viktig at Finnmarksløpet får tilbakemeldinger om hvordan dette oppleves, og at løpet fortsetter å være for flere enn de som ligger lengst fremme.
Finnmarksløpet ble erklært 'closed' under årets bankett, selv om det fortsatt var flere kjørere ute i løypa. Da noen av oss ba konfransier og pressesjef om å gjøre bankettgjestene oppmerksom på at det var en kjører på vei i mål, fikk vi beskjed om at: vi var allerede over tida i programmet, så det kunne vi ikke gjøre. Og: da måtte det jo gjøres for alle som kom i mål under banketten. Etter noe diskusjon lot jeg det ligge, gikk ut og tok imot alle som kom inn under banketten sammen med et lite knippe kjørere og handlere. Dette betyr så mye! Og det sier for meg noe om hva Finnmarksløpet er i ferd med å miste.

Reidun Karlsen sa...

Camilla, både du og Mikal har i denne debatten hatt sterke og vesentlige poeng for det ultimate langdistanse løpet og denne type konkurranse.
Æ må si at æ blir både skuffa og irritert over de holdningen som legges for dagen fra FL 's topp sjikt overfor kjørere sist i sporet de seinaste åran.( e d større helta å treffe på banketten, enn de som enda e ute i sporet?)
I et så langt løp vil det ofte inntreffe faktorer som gjør at kjørere må revurdere/ omdisponere kjøreplanensin, menlikefullt være i stand til å fullføre løpet innafor akseptable rammer. I Jan Øysteins sitt tilfelle dette året, hadde han GOD margin ifht innkomst Varangerbotn. ( æ trur han kunne logge værfast i storm på veg over i nesten et døgn og likevel holdt sæ innafor tidsfristen). Æ vil si det så sterk at hvis ikkje aille kjørerne er likeverdige, selv etter strekk i feltet, da bør "showmaskinen" FL vurdere å sile startfeltet som en finale blant de 20-30 LD kjørerne i sesongen. Det blir færre kjørere til start, men også mindre inntekter til løpet. Kanskje blir løpet mindre attraktivt også, både for kjørere og publikum, for det unike med vårres sport blir borte. Er dette ei utvikling vi ønsker for langdistansekjøringa?
Måner det 3. året på rad at kjørere sist i feltet på 1000 km får ubehaget med å forsvare sin plass i løpet, det er helt UHØRT! Enn så lenge er FL en åpen konkurranse, med kvalifikasjonskrav, dette har alle som får starte oppfylt. Vis dæm respekt!! Det har de krav på som deltakere.