Translate

fredag 27. januar 2017

Etappelengder og sjekkpunktinformasjon Bergebyløpet N70

kopiert fra https://www.n70thk.com/sjekkpunkter-checkpoints


reglement for Bergebyløpet N70 til nedlasting finner du her 

Sjekkpunkter Bergebyløpet 650:

 • 1.     Bonakas 1 – bemannet sjekkpunkt
 • 2.     Bonakas 2 – bemannet sjekkpunkt
 • 3.     Nyborg 1 – bemannet sjekkpunkt
 • 4.     Bergeby 1 – depot- og handlerfritt sjekkpunkt
 • 5.     Vadsø 1– bemannet sjekkpunkt
 • 6.     Vadsø 2 – bemannet sjekkpunkt
 • 7.     Bergeby 2 – depot- og handlerfritt sjekkpunkt
 • 8.     Nyborg 2 – bemannet sjekkpunkt
 • 9.     Masjok 1 – depot- og handlerfritt sjekkpunkt
 • 10.  Masjok 2 – depot- og handlerfritt sjekkpunkt

Sjekkpunkter Bergebyløpet 350:
 • Vadsø – bemannet sjekkpunkt
 • Bergeby – depot- og handlerfritt sjekkpunkt 
 • Nyborg - bemannet sjekkpunkt
 • Masjok 1 – depot- og handlerfritt sjekkpunkt 
 • Masjok 2 – depot- og handlerfritt sjekkpunkt 
Sjekkpunkter Bergebyløpet 150:
 • Masjok 1 – depot- og handlerfritt sjekkpunkt 
 • Masjok 2 – depot- og handlerfritt sjekkpunkt 
Depot- og handlerfritt sjekkpunkt 

Ingen kommentarer: