Translate

onsdag 30. desember 2015

Masjokrunden er merket og åpnet for trening. Sledebjelle anbefales.

Masjokrunden av Bergebyløpet er merket og åpnet for trening. Det anbefales sterkt at en kjør løypa medsols slik som Bergebyløpet går. Da får en en oppoverbakke med mer enn 45 graders helling. Hvis en kjører motsols må en kjøre denne bakken nedover. Det anbefales ikke av løypeansvarlig. Langs Masjokas øvre deler er det i år laget en helt ny trasee . Denne traseen krysser ikke elva noen gang. En vil derfor ikke risikere overvann og annet som kan følge med kjøring på mindre elver. På grunn av mye snø på fjellet har mange elger trekt ned til løypeområdet. Disse holder til nært traseen og bruker løypa til å forflytte seg. Siden slede og hunder lager minimalt med lyd kan en lett komme brått på hvilende elger. For å unnvike stress for elger og hunder kan en feste en liten sauebjelle på sleden slik at den lager noe lyd. Krister og andre som trener i Masjokområdet har brukt denne metoden over lengre tid. George Attla hadde små bjeller på hundene sine i filmen Spirit of the wind, sier Krister, kanskje det var for å varsle elg. Det fungerer ihvertfall her i Masjok. Ingen ubehagelig nærkontakt med elg etter at vi begynte med sauebjelle. Felleskjøpet selger små bjeller, 5,5 centimeter lang og 90 gram tung. 

Ingen kommentarer: