Translate

mandag 30. november 2015

Tidsestimat Bergebyløpet N70 2016 - alle klasser

Bergebyløpets Svenner har laget et Exel-basert tidsestimat for beregning av hvordan løpet utvikler seg. Det beskriver når første spann forventes å komme til hver enkelt sjekkpunkt og hvor lenge det siste spannet forventes å ligge før det forlater sjekkpunktet. Tidsestimatet baserer seg på kjøretider under Bergebyløpet N70 2015. Hvis forholdene er utenfor det normale vil utviklingen av løpet selvfølgelig kunne forskyves i begge retninger. Estimatet vil oppdateres kontinuerlig under løpet slik at det hele tiden tilpasses rådende forhold og kjøretider. Tabellene til venstre beskriver første spann i løpa og tabellen til høyre beskriver siste spann.

Etter tips fra en medlem av hundekjørerklubben Davvin så kan tabellen utmerket brukes til å lage egne kjøreplaner. Last ned din egen versjon via lenka Svennestykke og åpne for eksempel i Excel. Forandre de røde tallene ved å klikke og skriv inn egne tall så regner programmet ut når du kommer til neste sjekkpunkt eller mål. Du velger distanse selv via fanene nederst i regneboka.

Ingen kommentarer: