Translate

torsdag 5. oktober 2017

Løpsnyheter for deltakere Bergebyløpet N70 2018
Førstelegget for BL 650 er forlenget til 100 kilometer.
Hviletidspotten på 33 timer for BL 650 og 18 timer for BL 350 kan disponeres fritt minus 3 timer obligatorisk hvile ved Masjok 2.
Masjokrunden kjøres motsatt vei for å unngå alle de bratte bakkene. Dette gjelder for alle klasser unntatt for BL 650 hvor den første Masjokrunden går i samme løype som tidligere år. Andre runde er snudd.
BL 650 er redusert til i underkant av 630 kilometer.
Sjekkpunkt Bonakas 2 utgår som følge av løypeendringene.
Det blir egen juniorklasse for deltakere i alderen 15-18 år.
Løpet har begrenset kapasitet, og det vil bli satt tak på antall deltakere ved stor påmelding. Først til mølla-prinsippet praktiseres.
-------------------------
Race news for participants the Bergeby race N70 2018
First leg for BL 650 is extended to 100 kilometres.
Total resting time for BL 650 (33 hours) and BL 350 (18 hours) minus 3 hours layover at checkpoint Masjok 2 is free to use at any checkpoint.
The Masjok round is changed in opposite direction to avoid all the step hills except the first Masjok round for BL 650.
BL 650 is reduced to less than 630 kilometres.
Checkpoint Bonakas 2 do not exist anymore due to the trail change.
The race has established a junior class for partcipants between 15 to 18 years old.
The race has not capacity to handle too many sign ups. So sign up early if you plan to race.

Ingen kommentarer: