Translate

fredag 25. september 2015

Ny definisjon av sjekkpunktene i Bergebyløpet N70 2016

Vi registrerer at Bergebyløpet N70 har forandret benevningen "ubemannet sjekkpunkt" til "depot- og handlerfritt sjekkpunkt".

En håper at denne definisjonen vil forstås bedre og ligge tettere opp til hvordan disse sjekkpunktene i realiteten er organisert.


Sjekkpunkter Bergebyløpet 650:
 • Bonakas – bemannet sjekkpunkt
 • Masjok 1 – depot- og handlerfritt sjekkpunkt
 • Nyborg 1 – bemannet sjekkpunkt
 • Bergeby 1 – depot- og handlerfritt sjekkpunkt 
 • Vadsø 1– bemannet sjekkpunkt
 • Vadsø 2 – bemannet sjekkpunkt
 • Bergeby 2 – depot- og handlerfritt sjekkpunkt 
 • Nyborg 2 – bemannet sjekkpunkt
 • Masjok 2 – depot- og handlerfritt sjekkpunkt  
 • Masjok 3 – depot- og handlerfritt sjekkpunkt 

Sjekkpunkter Bergebyløpet 350:
 • Vadsø – bemannet sjekkpunkt
 • Bergeby – depot- og handlerfritt sjekkpunkt 
 • Nyborg - bemannet sjekkpunkt
 • Masjok 1 – depot- og handlerfritt sjekkpunkt 
 • Masjok 2 – depot- og handlerfritt sjekkpunkt 

Sjekkpunkter Bergebyløpet 150:
 • Masjok 1 – depot- og handlerfritt sjekkpunkt 
 • Masjok 2 – depot- og handlerfritt sjekkpunkt 

Ingen kommentarer: