Translate

søndag 19. april 2015

Camilla Bjørkli og Wolf Mush sine kommentarer til Svein Kårtvedt. Kopiert fra Bergebyløpets Venner sin Facebookside.


  • Camilla Bjørkli Magnus kom seg gjennom et skikkelig u-vær i mål søndag morgen i 2013. Som last man standing, med 8 fine hunder. Jeg ga da tilbakemelding på presset vi opplevde på noen sjekkpunkt i forhold til det å være bakerste spann. Året etter ble det satt tidsfrist ut fra Karasjok. Og (u)kulturen i forhold til de bakerste spannene har ikke utviklet seg til det bedre. All ære til alle som gjør jobben det er med å få Finnmarksløpet arrangert. Men jeg mener organisasjonen er i ferd med å miste fokus på det som betyr mest - nemlig hundene og hundekjøreren som bruker store deler av sin tid gjennom mange år for å kunne gjennomføre Finnmarksløpet. Ut fra sine forutsetninger. OG som betaler store summer i påmelding. Hundekjørerne må ta ansvar og vise Finnmarksløpet hvilket løp vi vil ha. Og hvilket løp vi ikke vil ha.

  • Wolf Mush Veldig riktig! Jeg skrev et brev til ATHK rett etter FL, som var svært klartalende og til dels kanskje svært direkte. Dette angikk ledelse, væremåte av TD's, veterinærer, observatører m.fl. Lurte også hva FL lærte av turen til Alaska. Også jeg prøvde å komme med mestmulig hunder i mål, nådde Karasjok med 10 hunder, dog det ble plukket ut 5(!) på feil grunnlag av 1(!) Veterinær som latterliggjorde de andres vets vurderinger! Da er det spørs om en har lyst til å bruke tid og penger for å delta på et slikt løp. Spørsmålet mitt: FL, quo vadis? Hva er veien, FL?

Svein Kårtvedt sa...
Jeg har fulgt med Finnmarksløpet endel år nå, både som handler, og som nærmeste til en som kjører løpet.
For noen år siden overrasket Arne Liaklev med å kjøre et helt annerledes løp, et løp hvor han ønsket å få med seg så mange hunder som mulig til mål. endel av dem var unge hunder som han ville gi erfaring, for å komme sterkere tilbake neste år. Arne kom til mål og gikk rett på bankett. For 2 år siden gjorde Magnus G Voie det samme, med samme utgangspunkt, flest mulig uerfarne hunder til mål. Han kom i mål på mandag hvis jeg ikke husker feil.
Finnmarksløpet har vært i Alaska og snakket og skulle lære noe av Iditarod, stod det å lese på Finnmarksløpets hjemmeside. Det er ingen hemmelighet at den måten å kjøre på som ble gjort av Arne og Magnus, kjenner en igjen derfra.
Med utgangspunkt i de 2 siste Finnmarksløp ser det ut som om denne måten å kjøre løp på, er ikke ønsket av Finnmarksløpet.
Dessverre er det noen av oss som ikke har like mye ressurser og like lang erfaring som de som er på de øverste plassene. Med det utgangspunktet er målet med løpet å danne seg erfaring for fremtida, og komme sterkere tilbake med et spann som har gjennomført et løp. Det var utgangspunkt for blant annet Jan Øystein.
Jeg ser at det snakkes om en misforståelse, det er så rart at de 3 bakerste spannene fra Ellenkjern til Varangerbotn, alle misforstod!?
Det tristeste av alt i denne saken er at flere mister lysta til å bruke så mye tid å penger på dette, når det så lett oppstår misforståelser underveis.
Jeg ser med spenning fram til neste års løp.

Ingen kommentarer: