Translate

fredag 24. januar 2014

Bergebyløpet 14-16 februar 2014


Start fra Nyborgmoen/Varangerbotn

Her kan du melde deg på. 


Se hvem som er påmeldt.


NB! Siste nytt fra løpsledelsen:

Informasjon og endring til Bergebyløpet 2014
Etter komitemøte den 30.1.2014 er det besluttet at løpet i hovedsak går etter tidligere trase. Under legging av løype og snøforholdene tatt i betraktning har vi imidlertid måttet gå litt lengre opp i Allevei og opp mot Maddevarre. Det har ført til at distansen Nyborgmoen - Bergeby - Kioskvannet og tilbake til Nyborgmoen er ca 90 km.
Det er noen endringer på løypetrasen til Tana, men følger i hovedsak tidligere trase. Strekningen er ca 65 km. Mer nøyaktig om løype kommer når vi har fått inn GPS -logg som vi legger ut på kart.
Komiteen i Bergebyløpet har sett på logistikken for avviklingen av løpet. Det er derfor blitt endring for klassen som starter kl 1200 -1300 (åpen klasse). De kjører første legg til Tana og hviler deretter tre timer pluss utligning. Se også denne kjøreplan/ avvikling estimat.


Aktivitet begynner klokken
aktivitet
Tid estimert
Aktivitet  slutter
klokken
Start åpen kl

1200- 1300
65 km Tanarunden 1
3 – 4 timer
1500 - 1700
3 timer hvile
sjekkpunkt
1500 - 1700
Obligatorisk hvile
3 timer +utligning
1900 - 2000
Start, 8 spann
1700 - 1800
90 km
Bergebyrunden nr 1
5,5 -7,5 timer
2230 - 0030
Bergebyrunden
nr 1
åpen kl
1900 - 2000
90 km
Bergebyrunden nr 1
5 – 7 timer
2400 - 0300
5 timer hvile
Sjekkpunkt
Begge klasser
2400 - 0300
Obligatorisk hvile
5 timer
5 timer
0500 - 0800
Tanarunden
Begge klasser
0500 - 0800
65 km
tanarunden
3,5 – 4,5 timer
0830 - 1130
3 timer hvile
sjekkpunkt
begge klasser
0830 - 1130
Obligatorisk hvile
3 timer
3 timer
1130 - 1430
Bergebyrunden
Begge klasser

1130 - 1430
90 km
Bergebyrunden nr 2
6 – 8 timer
1730 - 2330


Hilsen fra Bergebyløpskomiteen.

Klippet fra Pasviktrail:

Klasser: 
Åpen klasse lang: 8 + 6 + 8 +6 mil. 5+3+3 timer obligatorisk pause. Tidsutligning på 5 timers-hvilen. Start fra Nyborgmoen mellom kl. 12.00 - 13.00 fredag 14. feb. Biler må være parkert og kjørere må ha gjort klart alt av papirarbeid og fått sine startnummer før klokken 12. Tidsutligning foregår ved at det utlignes tid som om at siste kjører starter kl 13.00. 

8-spann lang: 8 + 6 + 8 mil. 5+3 timer obligatorisk pause. Tidsutligning på 5 timers-hvilen. Start fra Nyborgmoen mellom kl. 17.00 - 18.00 fredag 14. feb. Biler må være parkert og kjørere må ha gjort klart alt av papirarbeid og fått sine startnummer før klokken 17. Tidsutligning foregår ved at det utlignes tid som om at siste kjører starter kl 18.00. 

8-spann kort: 2 x 6 mil. Første start Nyborgmoen fredag kl. 20.00. Andre start lørdag kl. 09.00. Kjører fra 16 år + Ungdomsklasse 15-18 år. Foresatte/ansvarlige må være tilstede for disse. 

6-spann kort: 2 x 6 mil. Første start Nyborgmoen fredag kl 20.00. Andre start lørdag kl. 09.00. Kjører fra 16 år + Ungdomsklasse 15-18 år. Foresatte/ansvarlige må være tilstede for disse. 

Rekrutt: Ca 1 mil, 3 hunder. Kjører fra 12 år. Foresatte må være tilstede. 

Kjørermøte: 
Info på nett. Se også løypebeskrivelse og kart. 
Info før start. Dokumenter, se under, leveres løpsleder før start. Kjører henvender seg i brakke hos løpsledere. Spesiell info vil bli gitt. Løpsleder er tilstede 3 timer før start. 
Kjørermøte for rekruttklassen kl 10.00 lørdag 15.feb. Start umiddelbart etter dette fra Nyborgmoen. 

Sjekkpunkt for de som kjører lang løype: 
Sjekkpunkt blir på Nyborgmoen for alle pausene. Dersom kjører ønsker å bruke halm må man ha det med seg selv. Alt halm og skal rakes vekk, utstyr til dette må løper sørge for å ha med selv. Alt utstyr og søppel skal fjernes fra liggeplass /sjekkpunkt. Alternativt kan hundene legges i hundekasse/bil under pausene. 
Oppstalling av hunder ute må være med vire eller kjetting. Spannet skal sikres godt i front. 
Soving inne på Nyborgmoen, ta med liggeunderlag/madrass/feltseng. 
Vann hentes på brakke. 
Hundemat og foringsutstyr skal ikke tas inn på brakke eller bygg på Nyborgmoen. 
Handlere bør hjelpe til å få spannene inn og ut av sjekkpunkt, og kan hjelpe til med stell av hunder dersom kjører ønsker det. 

Obligatorisk utstyr i sleden lang og kort løype: 
• Kompass og kart over området. 
• Snøspade 
• Vintersovepose 
• Liggeunderlag 
• Ekstremvindsekk 
• Vannkoker 
• ½ liter rødsprit 
• Søppelsekk 
• Ekstra klær (inner- og ytterklær og sko) 
• Førstehjelpsutstyr 
• Hodelykt og batteri 
• Øks eller storkniv 
• 4 sokker pr hund (kan være på hundene) 
• Fyrstikker 
• Lysstav eller signalpenn (på kjører) 
• Nødmat til kjører for 24 timer 
• Reservefor til hunder: 0,5 kg pr hund 

Obligatorisk utstyr rekrutt: 
• Snack til hundene 
• Mat til kjører 
• Sokker til eller på hundene 
• Førstehjelpsutstyr 
• Kart over løypa som fås på kjørermøtet 

Startkontingent: 
• Lang løype: 800,- 
• Kort løype: 200,- 
• Rekrutt: Gratis 
Medlemmer i Varanger Trekkhundklubb får medlemsgoder ved at de betaler halv pris. Kopi av betalt medlemskontingent må leveres inn. 

Frokostbankett /Premieutdeling: 
Søndag kl 0900 til 1000 serveres frokost til kr 50,-. Man må regne med mer heder og ære enn premier, men alle får diplom :-) 

Overnatting/mat: 
Husk å ta med madrass/liggeunderlag eller lignende og sovepose. Det er mulig å ordne med egen mat på Nyborgmoen, men vi vil også tilby noe for salg. 
De som trenger overnatting fra torsdag tar kontakt med Sven Are Utse tlf: 988 88748. 

Hundekjørertreff: 
Lørdag kveld blir det hundekjørertreff i brakka. Tema er hundekjøring. Vi starter når første spann kommer i mål og det varer til siste spann er i mål. Vi satser på å holde badstuen varm. 
Har noen bidrag er det fint. 

Påmelding: 
Gjøres på mail til webmaster@pasviktrail.com 
Innbetaling av startkontingent gjøres til konto 75951211478. 
Dette gjøres innen 1. februar. 

Arrangør forbeholder seg retten til å begrense antall hunder i åpen klasse hvis forholdene tilsier det. 
Løpet terminfestes og kjørere må levere løpsleder følgende dokumenter før start: 
• Liste over hunder og chipnr. Vaksinasjonskort med chipnummer skal medbringes i bil og må vises frem dersom arrangør krever det. 
• Egenerklæring fra løper. Vedrører reglement. Utleveres og underskrives før start. 
• Kopi av betalt startkontingent og lisens. 

Løpsleder: Jon Børge Stina, tlf. 958 91 732 

 - Her kan du melde deg på.


Se hvem som er påmeldt.


1 kommentar:

Anonym sa...

http://www.youtube.com/watch?v=2RZm3jrBh84&feature=youtu.be
Hilsen Joakim